טופס הזמנת עבודה

שלב 1 מתוך 3

 • פרטי הצדדים להתקשרות:

 • פרטי החברה

  גריס נדל"ן בע"מ
  ח.פ. 514680941
  מרחוב הדר 40, קיסריה
 • להלן ה"חברה"

 • פרטי הלקוח

 • סוגי קבצים מורשים: jpg, png, pdf, Max. file size: 64 MB.
 • להלן ה"לקוח"

 • השירותים והתמורה

  החברה מעניקה ללקוחות המעוניינים ברכישת נכס לכל מטרה שהיא ביוון שירות מקיף הכולל ליווי בתהליך איתור ובחירת הנכס המתאים, רכישת הנכס, שיפוץ הנכס ו/או בניה של נכס על קרקע לבניה.

  השירותים הניתנים על ידי החברה ונכללים בתמורה הינם:

  איתור נכס   החברה מתמחה באיתור נכסים ללקוחות וביוון, לרבות:
  • בדיקת הנכס והתאמתו לצרכי הלקוח ומטרותיו.
  • התקשרות מול מודד מקומי לשם מדידת הנכס ע"י מהנדס או מדידת תכניות אדריכליות במידה והנכס בנוי;
  • בדיקת הנכס וקבלת אישורים מהרשויות על גבולות הנכס והגבלות עליו ככל שיש;
  • קבלת אישור חתום מהשכנים לנכס למכירה, ככל שידרש;
  • בדיקה משפטית של הנכס לרבות חקירה היסטורית של רישום והיעדר שעבודים ו/או משכונות וקנסות מיסים /או כל זכות מגבילה של צד ג';
  • ניהול מו"מ עסקי עם בעלי הנכס למכירה.
  לווי אדריכלי החברה מציעה ללקוחותיה המעוניינים בכך סיוע מול אדריכל לשם לווי אדריכלי לצורך עיצוב פנים ו/או תכנון של מבנה חדש.
  עבודה מול הרשויות ביוון עבודה מול הרשויות השונות ביוון, לרבות, מסים, בניה, יערות, רשויות מקומיות וכיו"ב. יובהר בזאת כי אין החברה אחראית לקבלת האישורים ו/או ביצוע הרישומים השונים ותפקידה לסייע בקבלתם בלבד.
  קבלנות ובינוי החברה מציעה ללקוחותיה קיום מכרז דרכו ייבחר קבלן\מהנדס לצורך בניית מבנה חדש ו/או שיפוץ מבנה קיים. למען הסר ספק, ההתקשרות עם הקבלן תבוצע על ידי הלקוח והלקוח ישא בעלויות הקבלן.
  ליווי חשבונאי ומשפטי  החברה מציעה ללקוחותיה לווי חשבונאי ביוון, לרבות:
  • סיוע ולווי בפתיחת חשבון בנק ביוון;
  • רו"ח מקומי הבקיא בחוקי המס המקומיים.
  למען הסר ספק, הלקוח ישא בכל העלויות הכרוכות בפתיחת חשבון הבנק ו/או התקשרות עם רו"ח מקומי.
  • יעוץ משפטי בסיסי ע"י עו"ד החברה .